Organi kluba

Predsednik kluba

Uroš Ivančič

Upravni odbor

Marko Bonin

Tomo Reščič

Mojca Ivančič Jelačin

Tomaž Ban

Simon Vabič

Nadzorni odbor

Tina Podgornik

Marko Andrejašič

Boštjan Pišlar 

Disciplinska komisija

Dario Kleva

Bojan Koroše

Martina Zazula Andrejašič