Zimske aktivnosti 2019/2020

Program in metodika učenja smučanja za začetnike

Vsako zimo v okviru smučarske šole SK Izola naredi svoje prve smučarske zavoje skupina najmlajših začetnikov. Iz mnogo vidikov predstavlja smučanje otroku velik gibalni izziv, zato se učitelji vedno znova trudimo, da bi bile prve smučarske izkušnje kar se da prijetne. Po naših opažanjih imajo ravno prve izkušnje veliko težo pri navduševanju najmlajših za ta prelep zimski šport. Smučarske aktivnosti za otroke predstavljajo intenzivno učenje na širokem področju. Na področju gibanja pa gre predvsem za učenje smučanja v najožjem pomenu in za razvijanje gibalnih sposobnosti. Aktivnosti so prilagojene otrokom, kar pomeni da je glavno vodilo učenja igra. Igra je hkrati glavna motivacija in glavna metoda učenja. Učenje skušamo čim bolj prilagoditi splošnim razvojnim značilnostim otrok ter individualnim specifikam posameznega otroka.

Usvajanje smučarskega znanja je v veliki meri odvisno od zrelosti posameznega otroka in njegovega gibalnega predznanja. Poleg otrokovega zdravja, karakterja, spoznavnih sposobnosti, psihične in čustvene zrelosti, sta zelo pomembna dejavnika socialna zrelost ter sposobnost prenosa gibalnih izkušenj pri učenju novih gibanj. Smučanje je za začetnike zelo naporno in iz tega stališča bi kot pomemben dejavnik izpostavili predvsem zadosten mišični tonus in fizično moč.

Primerna starost za začetek učenja smučanja je nekje okoli 3. in 4. leta starosti. Vendar morajo biti naša pričakovanja prilagojena individualnosti vsakega otroka, saj lahko obstajajo odkloni v zrelosti posameznega otroka. Vsekakor pa lahko v tej starosti naredimo veliko, da bo usvajanje znanj na snegu potekalo hitreje kot bi brez nobene izkušnje. Zato se otroci kepajo, delajo snežaka, se valjajo po snegu, delajo »angelčke« ipd. Čisto vsaka, mogoče na prvi pogled tako majhna in nepomembna izkušnja šteje. Ena poglavitnih nalog našega dela z najmlajšimi je postavitev dobrih temeljev za nadaljnje učenje smučanja.

 

Smučarska oprema

Primerna smučarska opreme pomembno vpliva na otrokovo smučarsko izkušnjo. Poudariti je treba predvsem vidik varnosti in udobnosti opreme.

 1. Smuči

-       Velikost naj bo usklajena z velikostjo otroka (lahko so cca. 10 cm krajše od otroka)

-       Smuči morajo biti ustrezno vzdrževane, da jih bo otrok lahko neovirano vodil (dovolj ostri robniki in namazana drsna ploskev)

 1. Varnostne vezi

-       Vezi morajo biti nastavljive

-       Morajo dobro pritrditi smučarski čevelj

-       Omogočajo ustrezno nastavitev glede na otrokovo znanje in težo

 1. Smučarski čevlji

-       Naj bodo primerne velikosti

-       Zapenjajo naj se z dvema ali več zaponkami, kar omogoča dober oprijem stopala

-       Po možnosti naj imajo izražen rahel naklon

 1. Smučarske palice

-       Naj bodo primerno visoke (segajo naj do višine za 90º pokrčene roke v komolcu, lahko pa so na začetku malo višje)

V dolgoletni praksi se je izkazalo, da najmlajše začetnike palice predvsem ovirajo. Čeprav jim pri prvih korakih lahko nudijo tudi neko oporo in sigurnost smo se v zadnjih nekaj letih držali vodila, da palic ne uporabljamo. Naše izkušnje s takšnim načinom učenja so pozitivne in tega vodila se bomo držali tudi vnaprej.

 1. Smučarska obleka

-       Naj bo dovolj velika in nepremočljiva

-       Po možnosti naj bo iz dveh delov

-       Naj bo dovolj topla in zračna

 1. Smučarske rokavice

-       Naj bodo dovolj tople ter iz nepremočljivega materiala

-       Priporočamo, da imate s seboj rezervne rokavice

-       Za mlajše otroke so bolj praktične rokavice na en prst

 1. Varnostna čelada

-       Je obvezen del smučarske opreme

-       Glavi naj se lepo prilega (primerna velikost)

-       Biti mora dobro zapeta

-       Po možnosti naj ima tudi ščitnik za obraz

 1. Smučarska očala

-       Izdelana naj bodo iz upogibljive plastike z elastiko in dobrim zračenjem

-       Varujejo naj pred soncem (UV zaščita)

Za dodatna vprašanja o smučarski opremi smo vedno na voljo tudi učitelji (tako na terenu kot v klubskih prostorih).

 

Metodika

Učitelji smučanja v SK Izola se vseskozi trudimo, da bi se naši tečajniki naučili čim več in da bi imeli čim bolj prijetno smučarsko izkušnjo. Vseskozi skrbimo, da je vadba raznovrstna in v čim večji meri prilagojena skupini ter posameznikom. Na razpolago imamo tudi nekatere didaktične pripomočke s katerimi popestrimo vadbeni proces. Pri vadbi posebno pozornost posvetimo izbiri ustreznega terena. Kot najpomembnejše načelo pri delu na snegu bi želeli izpostaviti varnost, sledimo pa tudi ostalim načelom v procesu učenja smučanja:

-       načelo nazornosti

-       načelo primernosti

-       načelo postopnosti

-       načelo praktične uporabnosti

-       načelo racionalizacije in

-       načelo ekonomičnosti.

Pri delu z začetniki se osredotočamo na temelje v shemi storitev slovenske nacionalne šole alpskega smučanja. Tako se preko prilagajanja na smučarsko opremo (vaj na mestu, drsenja naravnost in preprostih sprememb smeri drsenja) približujemo začetnim oblikam smučanja. Predvsem pri najmlajših se učenje smučanja začne že doma, s pogovorom. Sledi seznanjanje in pregled opreme, prihodom na smučišče in oblačenjem. V tem segmentu je potrebno poudariti veliko vlogo staršev, ki lahko s primernim pristopom otroka dobro pripravijo na prihod na sneg. Otroka naj spodbujajo naj bo čim bolj samostojen.

 1. Prilagajanje na smučarsko opremo in osnovne oblike drsenja
 1. Prilagajanje na smučarsko opremo

-       Oblačenje in obuvanje

-       Nošenje smuči

-       Kepanje, izdelovanje sneženega moža ipd.

-       Elementarne igre

-       Hoja, teki, poskoki

 1. Privajanje na podaljšano stopalo

-       Izmenično podrsavanje s smučmi naprej in nazaj

-       Dvigovanje nog z visokim dvigovanjem kolen

-       Izmenično dvigovanje krivin

-       Hoja (drsenje) z eno smučko

-       Nagibanje telesa naprej-nazaj

-       Prestopanje okrog svoje osi

-       V razkoraku nagib v stran z izmeničnim upogibanjem ene in druge noge v kolenu

-       Poskoki z ene na drugo nogo

-       Sonožni poskoki z dvigovanjem zadnjih delov smuči

-       Drsenje po eni smučki ob odrivanju s palicami

-       Palico vbadamo izmenično na eni in drugi strani

-       Ponazorimo smučarsko prežo pri smuku

-       Drsalni korak

-       Različne elementarne igre

 1. Vzpenjanje

-       Vzpenjanje s pomočjo podloge

-       Stopničasto vzpenjanje

-       Poševno stopničasto vzpenjanje

-       Vzpenjanje v razkoraku

 1. Vstajanje
 1. Osnovne oblike drsenja
 1. Osnovni smučarski položaji smuči

-       Paralelni položaj smuči

-       Klinasti položaj smuči

-       Plužni položaj smuči

 1. Drsenja naravnost

-       Drsenje naravnost s smučmi v paralelnem položaju

-       Drsenje naravnost s smučmi v klinastem položaju

-       Zaustavljanje v plužnem položaju

 1. Preproste spremembe smeri drsenja

-       Pahljača zavojev

-       Pahljača zavojev v klinastem položaju

-       Pahljača zavojev v paralelnem položaju/po robnikih

 1. Začetne oblike smučanja
 1. Uporaba smučarske vlečnice
 2. Smučarski loki s klinastimi zavoji

Cilji

Poglavitni cilji so, da naše otroke navdušimo za smučanje ter jih naučimo čim bolj varnega varnega in čim bolj samostojnega gibanja na snegu. Slednje bi moralo v veliki meri zadostiti naša pričakovanja, ki so lahko velikokrat previsoka. V takem primeru lahko otroku naredimo več škode kot koristi, zato sta previdnost in potrpežljivost ključna elementa tistih, ki vpeljujemo otroka v smučarski šport (v mislih imamo tako učitelje kot starše). Vse ostalo pa je odvisno od mnogih dejavnikov (individualnost posameznega otroka, vremenski pogoji, razpoložljivi kader…). V dosedanji praksi se je izkazalo, da je večina otrok ob zaključku tečaja v svojem tempu načeloma sposobna presmučati večino prog na Zancolanu. Kot učiteljski in doživljajski cilj je vredno izpostaviti tudi udeležbo na klubski tekmi.

 

Viri

Lešnik B., Žvan M. (2007): "Naše smučine", Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Ljubljana

Pišot R., Videmšek M., (2004): "Smučanje je igra", Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije, Ljubljana

Matej Babič

 

Vašega otroka bomo v šoli šmučanja naučili... 

1.Začetne oblike smučanja

Smučarski loki s klinastimi zavoji

-Majhna hitrost drsenja

-Nepovezani zavoji

-Zaključevanje klinastih zavojev

-Razlika med visokim položajem med prečenjem in prehodom v nižji položaj v zavoju

-Paralelni položaj smuči med prečenjem smučišča in klinasti položaj smuči med spreminjanjem smeri drsenja

-Ramenska in kolčna os v zavoju ostajata pravokotna glede na smer smučanja

-Smučaje v širšem hodniku

Zavoj s klinastim odrivom

-Povezani zavoji, povezano gibanje gor-dol

-Odriv (razbremenitev in uvodni zasuk) v klinasti položaj smuči

-Vrtenje smuči preko vpadnice in izpeljava zavoja na paralelni način

-Izrazito gibanje gor-dol

-Smučanje v srednje širokem hodniku in v ritmu »odriiiv-zavoooj«

Osnovno vijuganje

-Razklenjen (paralelni) položaj smuči v širini bokov

-Razporeditev teže predvsem na spodnjo oz. zunanjo smučko

-Smučanje v srednje širokem hodniku

-Kombinacija vrtenja in zvračanja stopal

-Izhod iz zavoja po robniku

-Smučanje v ritmu in s primerno hitrostjo

2.Nadaljevalne oblike smučanja

Terensko vijuganje v širšem hodniku

-Večja hitrost smučanja

-Povezano smučanje v širšem hodniku s počasnejšim ritmom

-Zarezna, v težjih pogojih pa kombinirana tehnika vodenja zavojev

-Uvodni zasuk pred vhodom v zavoj

-Elementi kontrole hitrosti: ustrezna stopnja stranskega oddrsavanja, stopnja zapiranja zavojev, stopnja vertikalnega gibanja

Terensko vijuganje v ožjem hodniku

-Ustrezna hitrost smučanja

-Navezovanje zavojev v ožjem hodniku s hitrejšim ritmom

-Kombinirana, v lažjih pogojih pa zarezna tehnika vodenja zavojev

-Uvodni zasuk pred vhodom v zavoj

-Elementi kontrole hitrosti enaki kot pri širšem hodniku

3.Ostale oblike smučanja

-Zavoji s stranskim razbremenjevanjem

-Smuk naravnost

-Smučaje v snežnih parkih

-Smučanje v celcu

-Smučanje po grbinah

-Smučanje v formacijah

-Smučanje po eni smučki

-Smučanje s pripomočki

-…

4.Ostale smučarske veščine

-Vožnja z vlečnico

-Vožnja s sedežnico

-Pravilno nošenje smuči

-Varnost in pravila obnašanja na smučišču - 10 FIS pravil